Grafisk arbeid, print design

Ordinærpris 100,00 kr

Grafisk arbeid!

Karegori 1:
Enkel standard
-Her kommer du med skisse og ferdig redigerte bilder og kan printe selv, får tilsendt pdf. fil på epost.

Kategori 2:
Medium standard
-Få bilder og tekst som er skissert opp selv/eller to enkle utkast fra meg, får print sendt i posten på fint papir (ca 180g) eller kan få den sendt på epost og printe selv.

Kategori 3:
Høy standard
-Flere bilder som kan redigeres etter avtale og tekts med innslag av grafiske elementer, flere utkast. Får tilsendt print i posten på fint papir (ca 180g).

Kategori 4:
Avansert
-Redigerer bilder og mer tekst, innslag av grafiske elementer, flere utkast. Får tilsend print i posten på fint papir (ca 180g)